เทศบาลตำบลโคกหล่อ
เลขที่ 201 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์ : 0-7522-5889  โทรสาร : 0-7522-5889 ต่อ 18  อีเมล์ : admin@khoklor.go.th
Powered By wnt.co.th